Geir Engebret Johansen

GeirAdvokat

E-post: geir@advokatfirmaetplanke.no
Telefon: 69 36 70 10
Mobil: 91 83 88 50

Utdannelse

  • Juridisk embetseksamen – Universitetet i Oslo
  • Bedriftsøkonom BI

Praksis

  • Advokat i Advokatfirmaet Planke DA
  • Advokat i kontorfellesskap
  • Daglig leder i ABBL Eiendomsmegling AS
  • Advokatfullmektig i Asker og Bærum Boligbyggelag AL
  • Assistent Generaladvokaten