Firma

Justisia Advokatfirmaet Planke DA ble stiftet i 2006. Firmaet har siden den gang bistått privatpersoner, bedrifter og det offentlige innfor de fleste rettsområder. I dag består firmaet av to to advokater, to advokatfullmektiger og en sekretær.

Medarbeiderne i Advokatfirmaet Planke er opptatt av å medvirke til de beste løsninger i sakene for oppdragsgiverne. Det legges vekt på å kunne utføre oppdragene på en kostnadseffektiv måte, hvor aktiv rådgivning, drøftelser og forhandlinger benyttes for å tilstrebe best mulige løsninger.

Det er viktig for oss i Advokatfirmaet Planke at våre klienter blir fornøyd med måten vi håndterer og utfører våre oppdrag på, og at det er en god relasjon og et godt samarbeid mellom advokat og klient.

Tilgjengelighet er også viktig for Advokatfirmaet Planke, i det vi er opptatt av å yte best mulig service uansett når behovet for juridisk bistand måtte oppstå.

Advokatfirmaet Planke tilbyr juridiske tjenester på de fleste rettsområder. Advokatene har bred erfaring fra advokatvirksomhet, offentlig forvaltning og domstolen.

Vi tilbyr bistand på de fleste rettsområder, blant annet;

 • Arverett og skifte av dødsbo.
 • Arbeidsrett
 • Bistandsadvokat
 • Barnefordeling
 • Barnevernssaker
 • Erstatningsrett
 • Familierett
 • Forretningsjuss og bistand til næringslivet
 • Fast eiendomsrett forhold
 • Husleierett
 • Konkurs og gjeldsforhandlinger
 • Prosedyre og voldgift
 • Selskapsrett og etablering av selskaper
 • Strafferett
 • Vergeoppdrag
 • Generell juridisk bistand