Vigdis Brandstorp

Advokat

E-post: vigdis@advokatfirmaetplanke.no
Telefon: 69 36 70 10
Mobil: 91 77 44 92

Verv

 • Fast forsvarer ved Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett
Utdannelse

 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet (1997 – 2001)
 • Kontrollmetodikkopplæring, Skattedirektoratet (1994 )
 • Skatteetatskolens saksbehandlerlinje (1989 – 1992)
 • Bedriftsøkonomistudiet (1988 –  1990)
Praksis
 • Advokatfirma Planke DA (2006 – )
 • Dommerfullmektig ved Fredrikstad tingrett (2003 – 2006)
 • Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS, Fredrikstad (2002 – 2004)
 • Timelærer i skatterett ved Høgskolen i Østfold (2002 – 2006)
 • Fredrikstad ligningskontor, Saksbehandler, konsulent i kontrollavdelingen (1990 – 1997)
 • Varteig ligningskontor, Saksbehandler (1985 – 1990)
 • Østfold Slakteri, Salgssekretær (1982 – 1985)