Maria Strømmen Lile

E-post: maria@advokatfirmaetplanke.no
Telefon: 901 95 444

Utdannelse

  • Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • Bachelorgrad i pedagogikk, Steinerhøyskolen i Oslo

Praksis

  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Planke DA
  • Politiadvokat, Øst politidistrikt
  • Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet
  • Allmennlærer, Steinerskolen i Moss